Oikeudellinen huomautus
Chiquitan verkkosivujen käyttäjille

Ehdot ja edellytykset materiaalien käyttämiselle

Chiquitan verkkosivuilla löytyviä materiaaleja voi ladata, käyttää ja kopioida ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin. Kopioitu materiaali ei saa olla tekijänoikeuden alaista eikä se saa sisältää tavaramerkkejä tai muita patentoituja merkkejä sivuston sisällä ja kopioitaviin materiaaleihin liittyen. Lukuun ottamatta tässä kappaleessa mainittua valtuutusta lupaa ei myönnetä koskien tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja tai muita immateriaalioikeuksia mitä tulee tässä kuvailtuihin materiaaleihin, tuotteisiin, palveluihin, tavaramerkkeihin, prosesseihin tai teknologioihin. Nämä oikeudet kuuluvat Chiquita Brands L.L.C.:lle, sen tytäryhtiöille ja/tai kyseisten oikeuksien kolmansien osapuolten haltijoille. Kehyslinkkien luominen Chiquitan verkkosivuille on kielletty ilman Chiquita Brands L.L.C.:n nimenomaista kirjallista lupaa. Verkkosivuihin tai sen sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sivustovastaavaan: webmaster@chiquita.com.

Vanhentuneet materiaalit

Kaikki vanhentuneet materiaalit Chiquitan verkkosivuilla tuotettiin ja ladattiin täsmällisesti ja huolellisesti Chiquita Brands L.L.C.:n ja sen tytäryhtiöiden parhaan tiedon mukaan niiden julkaisuhetkellä. Siitä huolimatta Chiquita Brands L.L.C. ei ole vastuussa virheellisistä käsityksistä, joita lukija on voinut saada vanhentuneista materiaaleista. On suositeltavaa tarkistaa huolellisesti Chiquitan verkkosivujen sisältämien vanhentuneiden materiaalien julkaisupäivämäärät.

Chiquitan tavaramerkit

Chiquitan nimet ja tavaramerkit, siihen liittyvät tuotteet ja palvelunimet, mallien merkit ja mainoslauseet ovat Chiquita Brands L.L.C.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.
Erityisesti CHIQUITA, CHIQUITA & BLUE OVAL DESIGN, MISS CHIQUITA, AMIGO, CHICO ja CONSUL ovat Chiquita Brands L.L.C.:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikkiin näihin tavaramerkkeihin viitataan yhteisesti ”Chiquitan niminä tai tavaramerkkeinä”.

Mitään Chiquitan tavaramerkkiä ei saa käyttää mainonnassa tai missään muussa kaupallisessa tai julkisessa tarkoituksessa ilman Chiquita Brands L.L.C.:n etukäteistä kirjallista lupaa. Lupapyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: Office of the General Counsel, Chiquita Brands International, Inc., 550 South Caldwell Street, Charlotte, North Carolina 28202, USA.

Tekijänoikeusrikkomus

Jos uskot, että omistamaasi tietoa tai sisältöä on käytetty Chiquitan verkkosivuilla tavalla, joka muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen, ilmoita asiasta meille kirjallisesti (sähköposti on riittävä), sisällyttäen mukaan määrittelyn tekijänoikeuden alaisesta työstä, johon uskot rikkomuksen kohdistuneen, ja sijainnin Chiquitan verkkosivuilla, jossa uskot rikkomuksen esiintyneen. Muista liittää mukaan osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Poistamme kyseisen aineiston väitteen vahvistuksen jälkeen. Viesti voidaan lähettää oikeusavustajalle sähköpostitse osoitteeseen webmaster@chiquita.com tai postitse osoitteeseen:

Chiquita Brands International, Inc.
550 South Caldwell Street
Charlotte, North Carolina 28202
USA
Att: Legal Counsel

Chiquitan verkkosivuja ylläpidetään Pohjois-Carolinan osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Emme voi taata, että verkkosivuilta löytyvät materiaalit ovat tarkoituksenmukaisia tai saatavilla käyttöön Italian ulkopuolella. Jos käytät sivujamme muualta käsin, olet velvollinen noudattamaan paikallisia lakeja.