Vaihtamalla ikonisen sinisen tarran vaaleanpunaiseksi lokakuun ajaksi Chiquitan naislähettiläs Miss Chiquita lähettää voimakkaan viestin koulutuksesta ja tuesta, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta ennaltaehkäisystä ja varhaisesta toteamisesta.

Ennaltaehkäisy on avainasemassa.

Small change, big difference

Uusi vaaleanpunainen tarra, joka on tehty rintasyöpätietoisuuden kansainvälisen symbolin, vaaleanpunaisen nauhan, mukaisesti, koristaa 200 miljoonaa Chiquitan maukasta keltaista banaania maailmanlaajuisesti. Lisäksi neiti Chiquita näyttää esimerkkiä vaihtamalla ikonisen poseerauksensa itsetutkiskeluun. Miss Chiquita kannustaa naisia koko lokakuun ajan ja sen jälkeen tekemään elämässään pieniä muutoksia, kuten terveyskasvatusta ja -tietoisuutta, jotka auttavat heitä elämään kokonaisvaltaisesti terveellistä elämäntapaa. Tämä pieni muutos, joka tehdään yhteistyössä useiden tärkeiden kansalaisjärjestöjen kanssa useilla markkinoilla, pyrkii auttamaan naisia innostamaan heitä tekemään suuria muutoksia noudattamalla terveellisiä elämäntapoja ja sopimalla säännöllisistä mammografiaseulonnoista.

Chiquitan ja Europa Donnan yhteistyö

Rintasyövän vastaisessa maailmanlaajuisessa tehtävässä kaikilla on oma roolinsa. Olemme ylpeitä voidessamme yhdistää voimamme tärkeimpien maailmanlaajuisten terveysjärjestöjen ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa, jotta voimme levittää naisille ympäri maailmaa viestiä siitä, miten tärkeää ja kiireellistä on käydä vuosittaisissa rintasyövän seulontatutkimuksissa ja varhaistoteamisessa sekä omaksua terveelliset elämäntavat ja ruokailutottumukset.
Yhteistyömme Europa Donnan kanssa antaa meille mahdollisuuden edistää rintasyövän ennaltaehkäisyä ja hoitoa Suomessa ja antaa samalla arvokasta tukea sellaisten ohjelmien toteuttamiseen, jotka tukevat rintasyöpäpotilaita aina kun he sitä tarvitsevat.

Tietoisuus rintasyövän riskiä pienentävistä elämäntavoista, rintasyövän oireiden tunteminen ja varhainen havaitseminen on tärkeää. Vaikka rintasyövän paranemisennuste on erittäin hyvä, rintasyöpään kuolee joka vuosi noin 900 suomalaista. Kun syöpä löydetään varhain, se on kevyempi hoitaa ja todennäköisyys paranemiselle kasvaa. Siksi seulontaan osallistuminen ja epäilyttävien muutosten tutkiminen on elintärkeää.
Anu Niemi, toiminnanjohtaja, Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry

Faktat ja lukuja

Noin 90 % rintasyövistä löydetään varhaisvaiheessa
Useimmiten rintasyöpä havaitaan varhaisvaiheessa, mikä tarkoittaa, että syöpä on paikallinen rinnan ja/tai kainalon alueella. Kymmenesosalla sairastuneista rintasyöpä todetaan levinneenä, jolloin kasvain on lähettänyt etäpesäkkeitä muualle elimistöön.

40 % rintasyövistä havaitaan seulonnassa
Suomessa yli kolmasosa rintasyövistä todetaan rintasyöpäseulonnan mammografiatutkimuksessa. Rintasyövän toteamisessa hyödynnetään kolmoisdiagnostiikkaa, johon sisältyy rinnan tarkastelu ja tunnustelu, kuvantamistutkimuksia sekä kasvaimesta otettava kudosnäyte eli neulabiopsia. Suomessa seulontoihin kutsutaan kahden vuoden välein 50–69-vuotiaat naiset.

Suurin osa rintasyövistä on tiehytperäisiä
Rintasyövistä noin 70–80 % on duktaalisia eli tiehytperäisiä, mikä tarkoittaa syövän saaneen alkunsa rinnan rauhasliuskoja eli lobuluksia yhdistävissä tiehyissä. Lobulaarinen eli rauhasperäinen rintasyöpä on toiseksi yleisin rintasyöpätyyppi, jota esiintyy noin 10–15 prosentilla sairastuneista. Rintasyöpä luokitellaan myös kolmeen biologiseen alatyyppiin: hormonireseptoripositiivisiin, HER2-positiivisiin ja kolmoisnegatiivisiin syöpiin.

Yli 90 % rintasyöpään sairastuneista on elossa viiden vuoden kuluttua sairastumisesta
Rintasyövän ennuste on Suomessa verrattain hyvä ja suurin osa sairastuneista paranee syövästä. On hyvä muistaa, että rintasyöpä voi uusiutua pitkänkin ajan kuluttua ja hakeutua lääkärin vastaanotolle, mikäli oireita ilmenee.

Suomessa elää lähes 80 000 rintasyöpään sairastunutta
Vuosittain rintasyöpään sairastuu noin 5 000 naista ja 30 miestä. Vuonna 2020 Suomessa oli 78 806 rintasyöpää sairastavaa tai sairastanutta henkilöä.

Meidän reseptimme