toimitus ketju

Chiquita Holdings Limited: toimitusketjun avoimuus ja nykyajan orjuus – vuoden 2022 toimintakertomus.

CHIQUITA HOLDINGS LIMITED

Toimitusketjun avoimuus ja nykyajan orjuus

Vuoden 2022 toimintakertomus

 

Johdanto

Tämä lausunto vahvistaa sitoumuksemme noudattaa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2015 Modern Slavery Act (”UK-MSA”) -lain 54 pykälän kohtaa 2 ja vuoden 2010 California Transparency in Supply Chains Act (”CA-TISCA”) -lakia. Vakiintuneet järjestelmämme osoittavat, että noudatamme California Transparency in Supply Chains Act -lakia ja UK Modern Slavery Act -lakia, millä taataan, että nykyajan orjuus tai ihmiskauppa eivät kuulu toimintaamme tai toimitusketjuumme.

CHL-konserni on yksityisomistuksessa oleva perheyritys, joka on seuraavien tuotteiden johtava kansainvälinen markkinoija ja jakelija: i) banaanit ja ananakset, joita myydään maailmanlaajuisesti yli 70 maassa Chiquita®- ja muilla tuotenimillä (”Chiquita”) ja ii) pakatut salaatit, joita myydään pääasiassa Yhdysvalloissa Fresh Express®- ja muilla tuotenimillä (”Fresh Express”).

Sitoumuksemme

CHL-konserni tukee täysin YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä yleissopimuksia sekä YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita. Havaitsemme ennakoivasti mahdollisuuksia vähentää eriarvoisuutta sitoutumalla sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksiin.

Toimitusketju

Chiquita ja Fresh Express ovat ylpeitä siitä, että niillä on laaja tuotantojalanjälki Yhdysvalloissa ja/tai Latinalaisessa Amerikassa jakelussa Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoille. Kun otetaan huomioon Chiquitan ja Fresh Expressin toimitusketjujen monimuotoisuus, käytäntöjen täytäntöönpano vaihtelee liiketoiminnan oikeudellisesta ympäristöstä ja sääntely-ympäristöstä riippuen. Nykyaikaista orjuutta koskevan lausunnon noudattamisen kannalta se on kuitenkin katsottava yhdeksi kokonaisuudeksi.

Käytännöt

CHL-konserni on vakiinnuttanut toimintaansa orjuutta ja ihmiskauppaa koskevien kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaiset käytännöt ja menettelyt, jotka vahvistetaan kolmannen osapuolen organisaatioiden auditoinneilla. CHL-konserni painottaa vahvasti perusihmisoikeuksia, mikä näkyy niin käytännöissämme kuin organisaation osallistumisessa sosiaalisen sertifioinnin ohjelmiin.

Yritystarkastus (due diligence)

Suoritamme vuosittain toimitusketjumme kartoituksen tiettyjen maantieteellisten riskialueiden arvioimiseksi. Kun ne on tunnistettu, Chiquita ja Fresh Express hyödyntävät toimittajasopimuksia, joihin sisältyy määräyksiä, jotka edellyttävät kumppaneidemme noudattavan Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) yleissopimusten ihmisoikeusperiaatteita. Nämä sopimusjärjestelyt antavat CHL-konsernille mahdollisuuden suorittaa ennalta ilmoittamattomia auditointeja, joilla varmistetaan, että ihmiskaupan ja orjuuden kieltoa noudatetaan.

CHL-konserni tukee ympäristöä, jossa sen työntekijöillä on täydet oikeudet yhdistymisvapauteen. Pyrimme tukemaan yhdistymisvapautta, ja olemmekin yksi ainoista banaaniteollisuuden monikansallisista yrityksistä, joilla on kansainvälinen puitesopimus elintarvike-, maatalous-, hotelli-, ravintola-, catering- ja tupakka-alan työntekijäjärjestöjen kansainvälisen liiton eli IUF:n kanssa, joka on maailmanlaajuinen ammattiyhdistysten liitto, jolla on jäseniä useilta eri teollisuuden aloilta.

Tietoisuutta lisäävät ohjelmat

CHL-konsernin käytännesäännöt (”käytännesäännöt”) edellyttävät, että kaikki työntekijät menettelevät eettisesti ja rehellisesti kaikissa kauppasuhteissa. Käytännesäännöissä nykyajan orjuus ja ihmiskauppa on kielletty. Käytännesääntöjemme ja paikallisen lainsäädännön noudattamista valvotaan säännöllisin väliajoin auditoinnilla.

CHL-konserni ylläpitää riippumattoman kolmannen osapuolen hallinnoimaa työntekijöiden vihjepuhelinta, johon voi nimettömästi ilmoittaa mahdollisista eettisistä tai oikeudellisista rikkomuksista, mukaan lukien nykyaikaiseen orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyvistä rikkomuksista. Ongelmakohdista ilmoituksen tekevät yksilöt (mukaan lukien työntekijät) on suojattu vastatoimilta.

CHL-konserni järjestää vuosittain yrityksen sisäistä koulutusta vaatimustenmukaisuudesta kaikille työntekijöille kouluttaakseen heitä ihmisoikeuksia koskevista säännöksistä ja yrityskäytännöistä. Koulutuksessa työntekijöille opetetaan, kuinka ihmiskaupan merkit voi tunnistaa ja kuinka epäillyistä rikkomuksista ilmoitetaan.

Suorituskykyindikaattorit

Arvioimme toteuttamiemme toimien tehokkuutta suorituskykyindikaattoreilla, joihin kuuluvat seuraavat:

vaatimustenmukaisuuskoulutuksen suorittaneiden työntekijöiden (2 550) prosenttiosuus vuonna 2021 59%
niiden omien toimipaikkojen prosenttiosuus, joilla on RainForest Alliance (RFA)- tai SA8000-sertifiointi 100%
niiden maatilojen prosenttiosuus, joilla on RFA- tai SA8000-sertifiointi 76%
nykyaikaiseen orjuuteen liittyvien puheluiden määrä työntekijöitä suojelevaan puhelimeemme vuonna 2021 2
nykyaikaiseen orjuuteen liittyvien ratkaisemattomien tai ilman jatkotoimia jääneiden vihjepuheluiden prosenttiosuus vuonna 2021 0%
niiden vuoden 2021 vihjepuhelintapausten prosenttiosuus, jotka on käyty läpi ja tutkittu ja joiden tila on tällä hetkellä käsitelty. 100%

 

Yhteenveto

CHL-konserni jatkaa oman toimintansa ja toimitusketjunsa seurantaa, jotta riskiltä nykyajan orjuuteen vältyttäisiin. Pidämme riskitasoa oman toimintamme kohdalla erittäin alhaisena käytäntöjemme ja menettelytapojemme ja ammattiliittojen suuren määrän vuoksi sekä siksi, että prosessimme on sertifioitu useaan kertaan. Arvioimme toimitusketjumme olevan alhaisella riskitasolla suhteellisen pienen toimittajakannan, viljelijöidemme käytäntöjen ja menettelytapojen, kohtuullisen laajamittaisen kolmannen  osapuolen sertifioinnin ja toimituskannan enemmistön kanssa solmittujen pitkäaikaisten suhteiden perusteella, mikä tarkoittaa, että pyrimme työskentelemään vain sellaisten viljelijöiden kanssa, jotka tunnemme ja joihin luotamme.

Hyväksyntä

Tämä on Chiquita Holdings Limitedin ja kaikkien sen alaisten tytäryhtiöiden, jotka kuuluvat UK-MSA:n tai CA-TISCA:n soveltamisalaan, nykyajan orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva lausunto, jonka hallitus hyväksyi 30. syyskuuta 2022.

 

CHIQUITA HOLDINGS LIMITED