Vastuullisuus

Biologinen monimuotoisuus ja Chiquitan rooli tiennäyttäjänä

Vastuullisuus

1 huhtikuun 2020 ・ 10 min. lukema

Chiquita pyrkii myös määrätietoisesti edistämään biologista monimuotoisuutta ravitsevien banaanien viljelyssä ja kuljetuksessa. Tämä vastaa lisääntyvää näyttöä tarpeesta muuttaa merkittävästi sitä, miten yritykset ajattelevat ympäristöstä ja ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa. Chiquitan työ keskeisten sidosryhmien kanssa sekä toimet ja projektit biologisen monimuotoisuuden parantamiseksi osoittavat johtavan roolin, jonka se on ottanut tällä alalla.

Yhtiö työskentelee kovasti lisätäkseen tuottavuutta omilla ja toimittajien viljelijöiden tiloilla sekä ylläpitääkseen ja parantaakseen kyseisten maiden biologista monimuotoisuutta sekä minimoidakseen toimitusketjunsa ja jakelutoimintojensa vaikutukset maailman ilmastoon ja ympäristöön.

Chiquita pyrkii myös määrätietoisesti edistämään biologista monimuotoisuutta ravitsevien banaanien viljelyssä ja kuljetuksessa.

Chiquita uskoo, että täysin tuotekeskeisten yhtiöiden, kuten sen oman globaalin toiminnan, on otettava johtava rooli tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavassa muutoksessa. Vuonna 2019 on saatu yhä enemmän näyttöä siitä, että tämänkaltaista työtä tarvitaan: Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) mukaan noin 40 % maailmantaloudesta perustuu ympäristötuotteisiin ja -prosesseihin. YK:n biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede-ja politiikkafoorumin (IPBES ) äskettäinen raportti paljasti kuitenkin, että biologinen monimuotoisuus vähenee huolestuttavasti maalla ja merellä. Joidenkin ekosysteemien lajimäärät ovat laskeneet jopa 41 %, ja vastaavasti maan tuottavuus on laskenut. IPBES on tunnistanut biologisen monimuotoisuuden vähenemisen viisi tärkeintä syytä (ne ovat tärkeysjärjestyksessä): muutokset maan ja meren käytössä, organismien suora hyödyntäminen, ilmastonmuutos, saastuminen ja haitalliset vieraslajit.

Chiquitan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä sekä biologista monimuotoisuutta koskevan lähestymistavan kolme pilaria:

  1. Suojelemme ja edistämme biologista monimuotoisuutta suoraan maatiloillamme. Varmistamme, ettei ylimääräistä metsää raivata maatilojen laajentamiseksi. Maatilat eivät saa olla polttaneet tai raivanneet arvokkaita ekosysteemejä vuoden 2005 jälkeen, ja niiden on perustettava luonnonsuojelualueita tai istutettava uutta puustoa korvaamaan vuosina 1999–2005 raivatut metsät tai vahingoittuneet ekosysteemit. Tuotanto on rajoitettava alueille, jotka voivat tukea pitkäaikaista viljelyä. Tähän tarkoitukseen soveltumaton maa on palautettava luonnolliseen tilaansa. Chiquita oli tämän lähestymistavan edelläkävijä – sen viimeiset metsänraivaukset tehtiin vuosina 1992–1994, jolloin jotkin karjalaitumet sen Sarapiqui-maatilalla Costa Ricassa muutettiin viljelmiksi. Keskitymme nyt yksinomaan metsien suojeluun ja uudelleenmetsitykseen ja aiomme nuorentaa ja uudistaa olemassa olevaa viljelysmaatamme. Rainforest Alliance seuraa tiiviisti tätä työtä.
  2. Minimoimme toimintamme vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Tukeaksemme kestävän kehityksen mukaista viljelyä käytämme useita menetelmiä vaikutustemme minimoimiseksi, esimerkiksi tuotekiertoa ja hyviä maatalouskäytäntöjä, kuten ennaltaehkäisevää lehtien poistoa, tuholaisten seurantaa ja ansojen käyttöä. Olemme myös integroineet täsmäviljelyn käyttämällä tarvittaessa erittäin huolellisesti maatalouskemikaaleja ja sitten vain tuotteita, jotka on hyväksytty alueellisissa tai maakohtaisissa ohjeissa. Minimoimme myös vaikutuksemme käyttämällä parhaita mahdollisia levitystekniikoita ja -aikatauluja, kierrättämällä aktiivisia ainesosia resistenssin muodostumisen välttämiseksi; 95 % käyttämistämme tuotteista on lievästi myrkyllisiä. Tätä lähestymistapaa seurataan tarkasti Rainforest Alliance- ja Global Gap -sertifiointiemme kautta.
  3. Kehitämme uraauurtavia metsänistutuskumppanuuksia sidosryhmiemme kanssa. Uskomme alueiden palauttamiseen luonnollisempaan tilaan, jossa biologista monimuotoisuutta on parannettava. Meillä on kolme päätavoitetta: biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen pitkällä aikavälillä, tietoisuuden lisääminen yhteisöissä ympäristökasvatuksen avulla ja paikallisen yhteisön osallistumisen edistäminen. Nogal-projekti oli esimerkki tällaisesta yhteistyöstä (katso tapaustutkimus).
    .

Chiquita on sitoutunut olemaan aktiivisen yhteistyön roolimalli: vuonna 2004 Nogalin luonnonsuojelualue rahoitettiin Sarapiquin alueella Costa Ricassa Chiquitan ja eräiden sen asiakkaiden yhteistyön tuloksena biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja suojelun edistämiseksi. Lahjoitimme 900 Nogalin luonnonsuojelualueella kasvatettua puuta kehitysyhdistyksille ja yhteisöjärjestöille, jotka työskentelevät metsänistutuksen ja ympäristönsuojelun parissa.

Menestyksemme näkyy siinä, että vuonna 2017 villieläinten seurannan aikana löydettiin kolme uutta lajia: tapiiri, Costa Rican suurin maanisäkäs, kellolintu ja keltatäpläinen lisko. Tulokset osoittavat, että luonnonsuojelualue toimii tarkoitetulla tavalla ja tarjoaa luonnonvaraisille eläimille yhteyksiä muille metsitetyille luonnonsuojelualueille. Yhtiö sai toukokuussa 2017 neljäntenä vuonna peräkkäin tunnustusta Costa Rican Bandera Azul Ecológica -ohjelmalta Suojellut luonnonympäristöt -kategoriassa ponnisteluistaan Nogalin luonnonsuojelualueella. Chiquita on myös aktiivinen jäsen San Juanin ja La Selvan välisessä biologisessa käytävässä tehden yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja viranomaisten kanssa elintärkeiden ekosysteemien suojelemiseksi.

Sidosryhmiemme, Rainforest Alliancen ja Saksan kansainvälisen yhteistyön yhdistyksen (GIZ) tuella jatkamme ymmärryksen ja yhteisön tietoisuuden rakentamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Chiquita on panostanut merkittävästi ajatteluun, intohimoon ja taloudelliseen apuun biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi, ja olemme todella ylpeitä tähänastisista saavutuksistamme. Aiomme myös jatkaa biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien ponnistustemme parantamista ja jalostamista tulevaisuudessa.

Tapaustutkimus: Biologisesti monimuotoisen turvapaikan luominen Nogaliin.

Chiquita työskenteli ahkerasti Costa Ricassa sen varmistamiseksi, että Nogalin alueen biologista monimuotoisuutta parannettiin ja suojeltiin merkittävästi. Yhteistyössä paikallisten viljelijöiden kanssa ja Costa Rican maatalousministeriön valvonnassa Chiquita perusti Nogalin luonnonsuojelualueen vuonna 2004 biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja suojelun edistämiseksi Rainforest Alliancen tuella.

Chiquita istutti myös puita entiselle baseballkentälle lähellä Nogalia Sarapiquin aluetta yhteisön suojelemiseksi tulvilta. Uudelleenmetsitys mahdollistaa maan ylläpitokustannusten pienenemisen ja vähentää myös Socio-joen mahdollista tulvimista, mikä parantaa paikallisten yhteisöjen elämää ja parantaa suojelualuetta entisestään.

Vuonna 2018 Chiquita haki Nogalin tunnustamista yksityiseksi villieläinten turvapaikaksi, mikä tarjoaisi paremman suojan laittomia hakkuita vastaan. Nogalin luonnonsuojelualue on pieni osa Mesoamerikan biologista käytävää, joka luotiin 1990-luvulla alueen luonnonrikkauksien suojelemiseksi ja kestävyyden edistämiseksi. Käytävä yhdistää Meksikon Etelä-Amerikkaan, ja sen varrella on seitsemän maata. Se ei ole perinteinen luonnonsuojelualue, vaan pikemminkin luonnonsuojelualueiden ja yksityisten maiden yhdistelmä, jonka päätavoitteena on mahdollistaa eläinten vapaa liikkuminen käytävän päästä toiseen. Chiquita aikoo työskennellä ahkerasti tulevaisuudessa eläinten liikkuvuuden lisäämiseksi käytävässä ja viljelijä-toimittajiensa rohkaisemiseksi tekemään samoin.

Chiquitan sidosryhmät arvostavat sen innovatiivisia ponnisteluja ympäristön suojelemiseksi: vuonna 2017 Aldi US, Walmart, Albert Heijn ja ananasviljelijä Upala Agrícola lähettivät johtajia Nogalin luonnonsuojelualueelle katsomaan, miten Chiquita on auttanut parantamaan alueella asuvien ihmisten elämänlaatua viimeisten 13 vuoden aikana. Chiquitan Blue Flag -ympäristönsuojeluohjelma voitti myös palkinnon luonnonvarojen suojelusta luokkansa parhaalla tuloksella.

Tapaustutkimus: Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen San San -projektissa:

San San -projekti suunniteltiin vuonna 2008 edistämään biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja tukemaan yhteisöjen kehitystä Karibian alueella Costa Rican ja Panaman rajalla.

Projekti alkoi yksityisenä kumppanuutena Chiquitan ja johtavan saksalaisen vähittäismyynnin ja turismin osuuskuntaryhmän REWE:n välillä. Myöhemmin projekti laajeni kattamaan GIZ:n ja Corbanan, Costa Rican kansallisen banaaniyhtiön, ja laajeni rajan yli Costa Ricaan. Panamassa työ keskittyi San San Pond Sakin kosteikkosuojelualueelle ja ympäröiviin yhteisöihin, jotka sijaitsevat lähellä Chiquitan ja paikallisten viljelijöiden omistamia banaanitiloja. San San Pond Sakin suojelualue on kansainvälisesti merkittävä Ramsarin kosteikko lähellä Karibian rantaviivaa ja noin 5 km:n päässä Changuinolan kaupungista.

Helmikuussa 2018 Chiquita lahjoitti 160 hehtaaria uudelleenmetsitettyä maata San San Pond Sakin kosteikkosuojelualueelle Panaman kansalle. Lahja oli tulosta onnistuneesta pitkäaikaisesta kumppanuudesta erilaisten julkisten ja yksityisten organisaatioiden välillä, jotka olivat työskennelleet yhdessä Panaman ympäristön suojelemiseksi.

Changuinolan ja Sixaolan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen kuuluvat nyt Chiquita, La Alianza por el Millón, Panaman ympäristöministeriö sekä erilaiset saksalaiset ja costaricalaiset yritykset ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt, kuten GIZ, REWE ja Corbana. Paikallinen voittoa tavoittelematon järjestö AAMVECONA tukee projektia myös Panaman kansan puolesta ja Panaman kansan halun puolesta tukea kestävyyttä ja kestävää maataloutta.

Chiquita ei ainoastaan istuttanut tuhansia puita vaan auttoi myös rahoittamaan maan ostamista edelliseltä omistajalta. Kaupan jälkeen maa siirrettiin AAMVECONAlle, joka hoiti uudelleenmetsitysprosessia tänä aikana. Ensimmäisten viiden vuoden jälkeen kumppanit suostuivat lahjoittamaan alueen MiAmbientelle, joka tarjoutui hoitamaan sitä. Hankkeesta on tullut osa MiAmbienten aloitetta, jonka tavoitteena on metsittää miljoona hehtaaria uudelleen Panamassa.

Vuoden 2018 lahjoituksen ja projektin päättymisen jälkeen Chiquita, Saksan REWE-konserni ja AAMVECONA ovat jatkaneet uudelleenmetsitetyn maan ylläpidon, valvonnan ja suojelun rahoittamista. Alueella elää useita suojeltuja lajeja, erityisesti merikilpikonnia ja manaatteja. San San -projektin alettua vähintään 30 000 vastakuoriutunutta kilpikonnaa on vapautettu luontoon.

Projekti on ollut hämmästyttävä menestys kaikille osapuolille. Metsiä on elpynyt erinomaisesti Finca Tres Bocasin alueella, josta on tullut kotoperäisten kasvi- ja eläinlajien koti.

Liity Chiquita-yhteisöön

  • Yksilölliset reseptivalinnat: pääset käyttämään edistyneitä suodattimia, arvioimaan reseptejä ja tallentamaan suosikkisi omaan banaanitilaasi.
  • Etuoikeutettu pääsy erityisiin arvontoihin ja kilpailuihin
  • Määritä ruokavalioasetuksesi ja tallenna elämäntyyliin liittyvät suosikkiartikkelisi.

Liity joukkoomme!

Liity Chiquita-yhteisöön ja pääset omaan banaanitilaasi!

Copy link